Адвокатското дружество работи и финализира сделката за покупката на списание „EVA” ...

Диляна Илиева участва в работна група, създадена към Комисия по хазарта за изготвяне на промени в Закона за хазарта. ...