„Нова Телевизия Първи частен канал” АД беше продадена на Modern Times Group, шведска медийна група за сумата от 620 млн. евро. Адвокатското дружество представляваше продавача Антена България, дъщерно дружество на ...