Разрешение за постоянно пребиваване (РПП) е специално разрешение за пребиваване, което позволява пребиваването на чужденци в Република България за неопределен период от време. Основният нормативен акт, уреждащ материята на РПП ...