Уважаеми клиенти, Напомняме Ви, че на 15.02.2010 г. изтича срокът за регистрация и актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни пред Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) по ...