На 09.03.2010г. с бр. 19 на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения /ЗМГО/. Промените засягат основно процедурата по регистрация на ...