КЗК прие Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения от предприятията и сдруженията на предприятия, спрямо които КЗК е предявила твърдения за извършено нарушение на Закона за защита ...