В условията на световна финансова и икономическа криза, свиване на потреблението и ограничени финансови ресурси, редица търговски дружества изпитват затруднения при извършване на разплащанията по търговски сделки и съответно събиране на ...

Напомняме Ви, че съгласно Закона за счетоводството на 30.06.2010 г. изтича срокът за обявяване на финансовите отчети за 2009г. в Търговския регистър. Всички пререгистрирани дружества следва да обявят финансовите отчети ...