С настоящето Ви напомняме, че срокът за пререгистрация на българските търговски дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията изтича на 31.12.2010 г. Пререгистрацията е задължителна за всички търговски дружества ...

Считано от 13 юли 2010 г., съгласно новата редакция на чл. 121, ал. 1 на Закона за обществените поръчки („ЗОП“), относно начина на подаване на жалба срещу възлагане на обществена ...

Г-жа Диляна Илиева, Управляващ партньор в Адвокатско дружество Илиева, Вучева & Ко, беше назначена със Заповед на Министър-Председателя на Република България в Работната група, която ще изготви проект за нов ...