Днес НС избра новия състав на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Петко Николов остава начело на КЗК.За зам.-председател беше избрана Ангелина Милева (юрист), която до момента е била директор ...

В извънредния 59-и брой на Държавен вестник от 31 юли 2010 година бяха обнародвани промените в Закона за храните („ЗХ“). Според нововъведената ал. 4 на чл. 12 от ЗХ, производителите ...