Списание „Мениджър“ и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда. Ценностите на ...

В бр. 53 от 13.07.2010г. на Държавен вестник бяха обнародвани измененията в Закона за адвокатурата („ЗА“), с които се въвеждат изискванията на Директива 98/5/ЕО, засягаща улесняването на постоянното упражняване на ...