Терминът „slow food“ – в превод на български „бавно хранене“ – има далеч по-дълбоко значение от буквалното му тълкуване. Въпреки че едноименната организация има за цел да съхрани традиционните и ...

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове („Конвенцията“) [1], създадена през 1961 г. и целяща да улесни признаването на документи от една договаряща се страна в ...