В резултат на активната работа на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” в последните месеци, Комисията за защита на конкуренцията („КЗК”) в свое решение от 03.02.2011 г. разреши на „Фреш ...

С решение от 03.02.2011 г. Комисията за защита на конкуренцията („КЗК”) разреши концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от „Унибел” АД върху „Акурат-млечна промишленост” ЕООД. Решението на КЗК е следствие ...

Адвокат Диляна Илиева започна да води учебен курс по „Медийно право” за студентите от Специалност „Право” на „Университета за национално и световно стопанство” за учебната 2010 – 2011 година. ...