Нов контролен орган На 25.01.2011 г. в бр. 8 на „Държавен вестник” е обнародван Закон за българската агенция по безопасност на храните („ЗБАБХ”). Преобразува се националната ветеринарномедицинска служба и се ...