През 2011 г. стартираха съдебните заседания по съдебното дело образувано от Държавен Фонд „Земеделие” срещу „Соларис-АС” ЕООД, в което „Илиева, Вучева и Ко” представлява участваща трета страна. Съдебното дело е ...

Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране ще проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници. Част от предложените в доклада ...

  Нов Закон за енергията от възобновяеми източници ...

Тази година регионалната среща на Globalaw за Европа ще се проведе в София между 16 и 19 юни 2011. Домакин ще бъде Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”. Срещата ще ...