На 21.06.2011 Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране одобри преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници считано от 01.07.2011. Част от одобрените цени са: за вятърни паркове- ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ инициира и спечели арбитражно дело пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата срещу „Сектор Арх” ООД, водеща компания за цялостно архитектурно, инсталационно и интериорно ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ спечели съдебно дело срещу „Резиденшъл парк София” ООД във връзка със забава на строителството на комплекс „София парк”, вторият най – голям проект на ...