Мотивът за законодателната промяна е, че при Акт 15 държавата няма контролни функции и в много случаи са установени нарушения Преференциалната цена за изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ) ...

Брюксел, 25 януари 2012 г. — Европейската комисия предложи цялостна реформа на правилата на ЕС за защита на данните от 1995 г. с цел да се укрепят правата на личен ...

На 21 септември 2011 г. Комитетът на министрите към Съвета на Европа прие важна препоръка, адресирана до всички държави членки на организацията относно адекватността на класическото понятие за медия с ...

Уважаеми клиенти, От 01.01.2012 г. Търговският регистър въведе редица промени, за които може да прочетете по-подробно на долния линк: Промени свързани с Търговския регистър ...

Актуализирана информация към 10.11.2016 г. На 31.12.2011 г. изтече крайният срок за пререгистрация на юридически лица. Важни са последиците от това, както и какво ще се случва с непререгистрираните дружества. ...