На 29 февруари 2012 г. четиридесет и първото Народно събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на ...

С Решение № 12047/28.09.2011г., Върховният административен съд (ВАС) потвърждава отказа на органите по приходите на право на приспадане на данъчен кредит за доставки на части и извършен ремонт на превозни ...