В края на 2011 г. бе изготвен проект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници, обнародван с Държавен вестник бр. 35/2011 г. Проектът беше подаден в Народното събрание ...

През м. март 2012 Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко” получи признание за свършената работа през изминалата 2011 г., както и за цялостната си дейност, бидейки класирано на едно от ...