На 26.02.2012 г. влязоха в сила промените в Закона за обществените поръчки, обнародван в ДВ брой 28 / 06.04.2004 г., с всички изменения и допълнения. Промените са изготвени в изпълнение ...