На 27 септември Европейската комисия публикува съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно потенциала на съхраняването, обработката и използването на данни на ...

Проект за изменение на Търговския закон, публикуван на страницата на Министерството на правосъдието бе приет на първо четене. Той предвижда плащанията по търговски сделки да се извършват в 30-дневен срок ...

Националният съвет по саморегулация е независим орган в областта на рекламата и търговската комуникация в България, чиято основна задача е да обединява рекламната индустрия за спазването на правилата на професионалното ...

Изтъкнати адвокатски дружества от Чешката република, Унгария, Румъния и България създават ново юридическо съдружие за Централна и Източна Европа Адвокатските дружества “DVORAK & SPOL” (Прага, Чешка република), “Gobert and Partners” ...