Европейският Парламент е близо до одобряването на нова система за единно патентно регулиране, обхващащо 25 страни от ЕС. Съгласно тези разпоредби патентите, издадени от Европейския патентен офис могат да бъдат ...

Крайният срок за подаване на годишни декларации за намаляване на такса битови отпадъци за 2013г. изтича на 30 ноември 2012. Облекчението включва имоти, които не са декларирани като основно жилище ...

На 21 юни 2012 г. Съдът на Европейския съюз („СЕС”) постанови фудаментално по своето значение решение (по съединени дела С-80/11 и С-142/11) (за по-подробна информация виж http://www.ivlawfirm.com/bg/?p=1689), в което давайки ...

През месец юни 2012 г., в брой 98 на списание „Ютилитис“ бе публикувана статия озаглавена „Лицензиране на дейностите в енергетиката”с автор Доника Илиева, младши консултант в Адвокатско дружество „Илиева, Вучева ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко”, в качеството си на процесуален представител на “Ендемол Недерланд” Б.В. инициира и спечели търговско дело срещу Георги Илиев, действал недобросъвестно при подаване на заявката ...