Търговският регистър въвежда нова система за оповестяване за постъпила входяща регистрация в системата на Търговския регистър. За сумата от 6 лв. с ДДС получавате пакет от 500 кратки съобщения, валидни ...

От началото на следващата година всички фирми са задължени да събират разделно отпадъците си от хартия, пластмаса, стъкло и метали. Те ще бъдат длъжни да ги предават на дружества, които ...