За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2012 г., както и за цялостната си дейност, бидейки класирано на едно от ...

Бихме желали да Ви уведомим, че първоначалните преговори между кипърското правителство, Европейския съюз и Международния валутен фонд, са довели до предложение за налагане на извънреден еднократен данък в размер на ...

Промените в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък добавена стойност („ППЗДДС”) целят да синхронизират разпоредбите на Правилника с измененията и допълненията в Закона ...

На 19.02.2013 г. в брой 16 на Държавен вестник бяха обнародвани повторно приетите на 13 февруари 2013 г. изменения и допълнения на Закона за насърчаване на инвестициите. След наложеното вето ...

В брой № 20 на Държавен вестник от дата 28.02.2о13 г. бе обнорадван Законът за изменение и допълнение на Търговския закон („ТЗ”). С него се въвеждат изискванията на Директива 2011/7/ЕС на ...

Законът за търговските марки на Народна Република Китай е приет през 1982 г. и оттогава е променян два пъти (през 1993 г. и през 2001 г.). На 28 декември 2012 ...