С промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, публикувани в Държавен вестник на 26.03.2013 г., Народното ...