В брой 30 на „Държавен вестник” от 26.03.2013 г. беше обнародван новоприетият Закон за туризма („ЗТ”) който следва да замести отменения чрез същия акт вече недействащ Закон за туризма. Новият ...