На 27.03.2013 г. Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало ...

На 13 юни 2013 г. Съдът на Европейския съюз (наричан по-долу „СЕС”) постанови решение по дело С-62/12 с предмет преюдициално запитване, отправено от Административен съд – гр. Варна относно дело, ...

България – инвестиционен климат и възможности за бизнес Горният материал е публикуван на официалната интернет страница на Българската агенция за инвестиции.   ...

На 22 май 2013 г. в Брюксел на заседание на Европейския съвет бяха направени редица предложения за подобряване на политиката на Европейския съюз (наричан по-долу „ЕС”) относно цената на енергийните ...