През месец юли 2013 г., в брой 110 на списание „Ютилитис“ бе публикувана статия озаглавена „Промените в Закона за енергетиката” с автор Доника Илиева, младши консултант в Адвокатско дружество „Илиева, ...