В голяма част от практиката сключването на какъвто и да е договор е дълъг и сложен процес. Развитието на търговския оборот довежда до нуждата от създаване на бърз и лесен ...

На 2 Юли 2013 г., Президентът на Русия подписа нов закон „Изменение на някои законодателни актове на Руската федерация относно защитата на правото на интелектуална собственост върху информационни носители и ...

Адвокатско дружество „BWSP Илиева, Вучева и Ко” с гордост обявява , че новата интернет страница на BWSP http://www.bwsplegal.com/ е вече активна. На нея има информация за всички адвокатски дружества, членове ...