На 27 ноември 2013 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд на Република България („ОСГТК на ВКС”) прие Тълкувателно решение № 8 / 2012 г. ...