Уважаеми Клиенти, Напомняме Ви, че съгласно Закона за счетоводството на крайните срокове за обявяване на годишните финансови отчети („ГФО“) за 2013 г. в Търговския регистър са както следва: За Еднолични ...

Вноските за ДДС, чиито краен срок изтече на 14-ти февруари 2014, може би ще са последните, които ще се правят по досегашния ред за внасяне на задълженията. Причината е решението ...