Юридическите лица ще попълват ново Приложение № 4 към годишните данъчни декларации („ГДД“) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (“ЗКПО”) за 2013 г., а физическите лица Приложение ...

На 20-ти февруари 2014 г., Европейският парламент прие директива, относно колективното управление на авторското право и сродните му права (Директивата), която цели да улесни доставчиците на онлайн музика при предоставянето ...

Ние вярваме, че Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” е първото адвокатско дружество в България, което оптимизира своята интернет страница за смартфони и таблети. Ние искаме нашите клиенти, колеги и ...

Собственикът на интернет страница може без позволение на носителя на авторско право да пренасочи интернет потребители чрез препратки към защитени творби, свободно достъпни в други интернет страници. На 21-ви февруари ...