За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2013 г., както и за цялостната си дейност, бидейки класирано на едно от ...

В Белгия, на 27-ми март 2009 г., Фламандският Регион приема указ, относно политиката за земята и недвижимите имоти. Той налага необходимостта от наличие достатъчна връзка между потенциален купувач или наемател ...