На 25.04.2014 г. беше обнародвано в Държавен вестник Постановление № 85 от 17.04.2014 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на ...