Правата, свързани с интелектуалната собственост („ИС”), са в основата на индустрията с медицински изделия, в която всекидневно се произвеждат нови изобретения и продукти. Поради тази причина дружествата в сектора трябва ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” консултира гръцкия инвеститор «BRANDSMANAGEMENT LTD & OTHERS L.P.» при навлизане на българския пазар и откриване на магазин на френската марка за детски и дамски ...

След повече от 10 години работа в областта на търговското право Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” бе сертифицирано по ISO 9001:2008 от Q-Cert Ltd. Това е поредната изключителна оценка ...