Новите промени в европейското законодателство, които Европейският съюз, наричан по-долу „ЕС“, предвижда ще опростят процедурите за признаване на официални документи, издадени в друга страна от Европейския съюз. Предложението за регламент ...

В последните години с няколко тълкувателни решения Върховния касационен съд разреши редица спорни въпроси в материята на трудовото право. По всички поставени въпроси съществуват различни становища и съдебната практика е ...