В днешно време дружествата не могат да си позволят да пренебрегнат интернет пространството, предоставящо достъп до един глобален пазар, на който могат да реализират своите стоки и услуги. Интернет е ...

Съдът на Европейския съюз, наричан по-долу „СЕС“ обяви Решение 2000/520 на Европейската комисия за недействително. С Решение 2000/520 Европейската комисия бе заявила, че юридически лица, регистрирани в Съединените американски щати ...