Правителството на Република България одобри присъединяването на България към Многостранното споразумение за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information). ...