Европейската комисия публикува серия от реформи в областта на авторското право за целите на Цифровия единен пазар (“ЦЕП”). Една от реформите е проекта за Регламент относно трансграничната преносимост на услугите ...

Регистрация на Фондация “Homo Ludens”; Регистрация на „Сдружение на младите гастроентеролози“; Ликвидация на Фондация и правно консултиране на ликвидатора на фондацията; Регистрация на Фондация „Позитивни 356“ в обществена полза, включително ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2015 г., както и за цялостната си дейност. Дружеството е поставено на едно ...