На 14 април 2016 г. Европейският парламент прие новия Общ регламент относно защитата на данните („Регламентът”). Регламентът цели да създаде последователен режим във всички страни членки, чрез замяната на досегашната ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2015 г., както и за цялостната си дейност, бидейки класирано на в класацията ...