На 12 юли 2016 г. Европейската комисия официално съобщи, че страните членки на Европейския съюз („ЕС“) приемат споразумението със САЩ, известно като „Щит за личните данни в отношенията между ЕС ...

В брой 11 на Държавен вестник („ДВ“) от 09.02.2016 г. беше обнародвана Наредбата за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен ...

Съгласно приетата на 29 септември 2016 година от Управителния съвет на Българската народна банка Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове („Наредбата“), от 1 януари 2017 година ...

От 20 септември 2016 г. всички държави членки на Европейския съюз („ЕС“) транспонираха Директивата за достъп до платежни сметки (Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли ...