В рамките на Европейския съюз („ЕС“) започва да действа режим, позволяващ използването на трансгранични правни инструменти за обезпечаване на парични искове и за ефективно изпълнение на съдебни решения за трансгранично ...

Правилата ще отразяват новите начини, по които европейците ползват културни и развлекателни услуги в интернет, когато пътуват из ЕС. Европейците скоро ще могат да използват напълно своите онлайн абонаменти за ...