На 30.05.2017 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане Законопроект за концесиите. След приемането на новия Закон за концесиите ще бъдат отмени досега действащия Закон за концесиите и Закона ...

С ПМС № 95 от 18.05.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските се предвижда разширяване на кръга на лицата, имащи право да ползват ...