На 17 юли 2018 г. в брой 59 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани изменения в Кодекса на труда („Кодексът/а“), с които се въвежда система за вписване в новосъздаден нарочен ...

На 10 юли 2018 г. в брой 53 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани изменения в Закона за Регистър БУЛСТАТ („Законът/а“), които влизат в сила на 1 септември 2018 г. ...

На 10 юли 2018 г. в брой 53 на Държавен вестник („ДВ“) с Постановление № 129 от 5 юли 2018 г. на Министерския съвет бяха обнародвани изменения в Правилника за ...