НАП излезе с официално указание по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и материалните данъчни закони. ...

Вчера, на извънредно заседание, Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното ...

Адвокат Снежанка Балджиева обяснява метода на сравнимите неконтролирани цени. За още полезна данъчна информация, следете нашия сайт. Ако имате нужда от консултация, моля не се колебайте да се свържете с ...

Всеки, който използва Интернет търсачки, знае, че след като напише дадена дума, уеб браузърът показва определени връзки и резултати. Редът, в който се показват връзките, се подчинява на сложни алгоритми, ...

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение от 13 март 2020 г. („Закона/ът“), публикуван на 24.03.2020 г., не предвижда възможност за спиране на сроковете ...

Законът за авторското право и сродните му права предоставя защита на одобрените от съответните органи, архитектурни проект. Защитата се състои в правото на титуляря на авторското право да: Иска признаване ...

Малко извън най-нашумялата тема в момента. Искаме да ви представим обобщена и доста полезна информация за трудовата мобилност. ...

Преживяваме период на обявено извънредно положение, при което дори излизането от домовете ни търпи ограничения.  Когато обаче пандемията отмине и започнем отново да пътуваме, ще придобият значение въпросите, свързани с ...

Новоприетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание („Закона/ът“), предвижда няколко изменения в Кодекса за социалното ...

На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван в Държавен вестник. С този закон ...

Удължават се следните срокове: 09.2020 г. – за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади; 06.2020 г. – за подаване на декларациите в случаите на липса ...

Обновена на 24 март 2020 г. На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван ...

Обновена на 24 март 2020 г. На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван ...

В отговор на глобалната пандемия GLOBALAW събра специален екип от адвокати, които да подкрепят клиентите с трансгранични и местни правни въпроси, породени от COVID-19. Тъй като новият коронавирус COVID-19 продължава ...

На 20 март бяха приети по-ограничителни противоепидемични мерки срещу COVID-19. Новите мерки влязоха в сила от 00:00 часа на 21 март. ⚠️⚠️⚠️Какво предвиждат новите мерки? ❌Преустановяват се посещенията на паркове, ...

Обновена на 24 март 2020 г. На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван ...

Със Закона за мерките по време на извънредното положение срокът на валидност на следните лични документи се удължава с още 6 месеца, ако сегашният им срок изтича в периода 13.03. ...

Със Закона за мерките по време на извънредното положение се въвеждат промени в процедурите за получаване на разрешения за продължително пребиваване. Чужденците с разрешение за продължително пребиваване, което изтича по ...

В Държавен вестник са обнародвани редица изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. До 31 март 2020 г. включително се прилагат образците на ...

С цел осигуряване на достъп до нотариални услуги за спешни и неотложни заверки, Нотариалната камара на Република България е създала организация за осигуряване на дежурни нотариуси във всички съдебни райони. ...

По-долу ще намерите насоки за издаване на удостоверения за форсмажор от Българската търговско-промишлена палата. В немалко договори на клиентите ни присъства клауза, съгласно която следва да се представи удостоверение за ...

На 11.03.2020 г. председателят на Световната здравна организация („СЗО“) – Тедрос Гебрейсус, обяви разпространението на коронавирус инфекция (COVID-19) за пандемия. Във връзка с това, Парламентът на Република България гласува и ...

По повод пандемията на Covid-19 бяха въведени изменения в българското законодателство. Целта е да бъдат уредени последиците от неизпълнение на приетите от държавните органи мерки за справяне с корона вируса. ...

Последните няколко дни се обърнахте към екипа ни с въпроси относно ефекта на пандемията от COVID-19, обявеното извънредно положение и предприетите противоепидемични мерки върху бизнеса Ви. В следващите редове се ...