С Решение № 3 (Решението) на Конституционния съд („КС“) беше дадено тълкуване на Конституцията на Република България относно действието на решенията на КС, с които се обявява противоконституционност на закон, ...

На 18 май 2020 г., Агенцията по обществени поръчки съобщи, че считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване ...

Народното събрание прие промени в Закона за здравето, чрез който се променя и допълва Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Законът вече ще обхваща и преодоляване ...

На 13 май 2020 г. извънредното положение беше заменено от „извънредна епидемична обстановка“. Тя ще продължи от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. През този период ще ...

Адвокат Диавена Калчева разглежда защита при уволнение от гледна точка на работниците и работодателят. За повече полезна информация за трудовоправните отношения следете нашия сайт и Facebook, LinkedIn ...

Адвокат Диавена Калчева разглежда специфичното прилагане на ДДС при онлайн услугите. За повече полезна данъчна информация следете нашия сайт и Facebook, LinkedIn ...

Съгласно Семейния Кодекс, действията на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допускат с разрешение ...