В момента доста актуална тема е събирането на глоби при преминаване на границата. Подготвили сме обобщение на процедурата при налагане и обжалване на административно наказание. Създадена е възможност за онлайн ...

С Решение от 28.05.2020 г. на Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ“) България е осъдена за нарушаване на правото на г-н Йордан Антонов мирно да се ползва от своята ...

Публикувани са документи към процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Те предвиждат безвъзмездна помощ в размер от 30 000 лв. до 100 000 ...

Европейската комисия реши да отложи влизането в сила на две мерки на ЕС за данъчно облагане, за да вземе предвид трудностите, с които се сблъскват предприятията и държавите-членки в момента заради коронавируса. ...

На 10.06.2020 г. Народното събрание прие на второ четене изменения на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), с които ставката за облагане с данък добавена стойност (ДДС) се намалява ...

През месец май беше представен за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за устройство на територията („ЗУТ“). С новите промените се предвижда създаването на единен електронен публичен регистър по ...

Агенцията за обществени поръчки съобщи за обновяване на Централизираната автоматизирана система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), като обновяването до новата версия е било извършено на 02 май 2020 г.  С ...

Съдебните спорове могат да бъдат прекратени след споразумение между страните и в това отношение не правят изключение от всеки друг спор. Споразумението във връзка с едно дело може да е ...

Интернет, за добро или лошо, доведе до пълна промяна в „правилата на играта“ по отношение на разпространението на информация, като демократизира публикуването и разшири възможностите за достигане до неограничен кръг ...

Настоящата статия разглежда част от правните проблеми, свързани с 3-D принтирането, и разрешенията, които дава българското право. Те са изследвани в контекста на конкретен казус, развил се на територията на ...