С изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), обнародвани на 12.03.2021 г., бяха въведени промени в процедурата по издаване на Синя карта на Европейския съюз („Синя карта“). ...

С изменения в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани на 12.03.2021 г., бяха въведени промени в уредбата на визите. Идеята на нововъведенията е осигуряване на улеснен достъп до ...

С изменения в Закона за българското гражданство (ЗБГ) и Закова за чужденците в Република България (ЗЧРБ) Народното събрание окончателно реши да запази възможността за придобиване на българско гражданство и разрешение ...

На 12.03.2021г. бе обнародван нов Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промяната се налага във връзка с допълнение на задължените субекти по ЗМИП, ...

В онлайн пространството използването на снимки е изключително разпространено. Фактът, че една снимка е качена в Интернет, обаче, не означава, че тя може да бъде свободно използвана от всички. Снимките ...

Промените в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) са обнародвани в Държавен вестник, бр. 17 от 26.02.2021 г. и влизат в сила от деня на обнародването им, с изключение на ...

Службата по интелектуална собственост на ЕС (EUIPO) отвори втория прозорец за кандидатстване по Фонд за интелектуална собственост за малки и средни предприятия. Той ще е отворен до края на март ...