Считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители на електрическа енергия, включително и тези, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение трябва да закупуват електроенергия ...

IFLR1000 е справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна година сред адвокатските кантори в България в ...

През месец март си партнирахме с Фондация „Окрилена“. Благодарение на тяхната организация и на съпричастността на нашите колеги се събраха средства от продадените мартенички. Средствата бяха използвани за оборудване на ...

Българският Кодекс на труда (КТ) урежда различни хипотези на прекратяване на трудов договор. Огледално на основанията за прекратяване на трудовия договор, законът предвижда и широка гама обезщетения в полза на ...

Задълженията за данъци, осигурителни вноски и лихви са публични задължения. Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) съдържа условията и реда за принудителното им събиране от публичен изпълнител. Публичните задължения се погасяват с ...

В Държавен вестник („ДВ“), брой 21 от 12.03.2021 г. беше обнародван новият Закон за индустриалните паркове („ЗИП“ или „Закона/ът“), с който за първи път се  урежда статутът на индустриалните паркове („ИП“), условията ...

В своето решение № 247 от 25.02.2020 г. по гр. д. № 3200/2018 г., Върховният касационен съд внася яснота по въпросите за законоустановената форма при едностранното увеличение на трудово възнаграждение ...

Какво представляват географските означения (ГО) и каква е тяхната функция? С географските означения се установяват права върху интелектуална собственост по отношение на конкретни продукти, чиито качества са свързани с района ...