Приликите между някои уеб страници в днешно време не са рядкост. Всички сходства обаче не бива да се поставят под общ знаменател. Докато част от тях за резултат от целенасочена ...

Всички сме виждали големи намаления, които ни карат да се усъмним. Сякаш нещо ни подсказва, че няма как покупката да е толкова изгодна. Съвсем скорошно решение на Комисията за защита ...