Не веднъж сме писали за облагането на доходи от крипто. Но с развитието на виртуалните инвестиции този въпрос става все по – актуален и все повече хора участват във виртуалния ...

На 11.01.2022 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство („ЗИД на ЗБГ“). Към момента законопроектът е разпределен във водещата Комисия по ...

Държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства ще продължи да се прилага до края на юни месец 2022 г. С приетите промени се увеличава размера на допустимата обща помощ. ...

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд („ВКС“) от 07.12.2021 г. е образувано ново тълкувателно дело (т.д. № 4/2021 г.), в рамките на което съдиите от Общото събрание на ...

На 15.12.2021 г. Европейската комисия даде начало на периода за приемане на покани за финансиране от страна на юридически лица-посредници в областта на лицензиране на обектите на интелектуалната собственост. Инициативата ...

След влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в Закона за регистър БУЛСТАТ („ЗРБ“), Агенцията по вписванията служебно преобразува от 10-значен в 9-значен код (ЕИК) на определена ...